Μην πτοείστε: Η αποδοτική και βιώσιμη διαδικασία πλύσης είναι πραγματικότητα

Sustainable Laundry Blog Sustainable Laundry Blog
Deniz Headshot
Marketing Director
Sep 30, 2021

Το υψηλό κόστος του νερού, των υγρών αποβλήτων και της ενέργειας αναγκάζει τα ξενοδοχεία να εξερευνήσουν βελτιώσεις στη βιωσιμότητα των εσωτερικών τους υπηρεσιών πλυντηρίου. Ωστόσο, οι βελτιώσεις αυτές δεν θα πρέπει να αποβαίνουν εις βάρους της ποιότητας του πλυσίματος ή των προτύπων υγιεινής. Δεδομένου ότι το 80% της ενέργειας που καταναλώνεται για ένα πλύσιμο είναι για τη θέρμανση του νερού για τη φάση της πλύσης, η χρήση προγραμμάτων χαμηλών θερμοκρασιών και η μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού είναι λογικό να οδηγήσουν σε χαμηλότερο κόστος ενέργειας.Διατήρηση των υδάτινων πόρων

Η διατήρηση των υδάτινων πόρων δεν απαιτεί παρά πολύ μικρή ή και μηδαμινή επένδυση και παρέχει ως αντάλλαγμα εκπληκτικά οφέλη. Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί αρχικά στην εξάλειψη της υπερβολικής και της εσφαλμένης κατανάλωσης νερού και στη διόρθωση των μηχανικών ελαττωμάτων σε εξοπλισμό και υποδομή. Αυτό μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως η αποκατάσταση διαρροών σε σωλήνες και βαλβίδες και η επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του πλυντηρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του εξοπλισμού και τις οδηγίες των χρησιμοποιούμενων χημικών προϊόντων. Ζητήστε από αρμόδιους τεχνικούς να ελέγχουν τακτικά τα πλυντήρια και εκπαιδεύστε το προσωπικό στη σωστή χρήση του εξοπλισμού και στη διεξαγωγή ελέγχων για διαρροές.Για να συμβάλετε ακόμη περαιτέρω στη διατήρηση των υδάτινων πόρων, υιοθετήστε βέλτιστες πρακτικές πλυσίματος για την πρόληψη της σπατάλης και των επαναπλύσεων. Για παράδειγμα, χωρίστε τα λευκά είδη ανάλογα με τον τύπο και το επίπεδο λεκιάσματος, φορτώστε σωστά τα πλυντήρια και βεβαιωθείτε ότι οι κύκλοι έχουν ολοκληρωθεί.Μείωση της κατανάλωσης

Η αλλαγή των διαδικασιών πλυσίματος μπορεί συχνά να μειώσει την κατανάλωση νερού και ενέργειας. Για παράδειγμα, η πλύση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες εξοικονομεί χρήματα, επειδή απαιτείται λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση του νερού. Επιπλέον, απαιτείται μικρότερη ποσότητα νερού για την επαναφορά του φορτίου σε κανονική θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα ξεβγάλματα. Τα τυπικά προγράμματα πλύσης τείνουν επίσης να θερμαίνουν το νερό στο εσωτερικό του πλυντηρίου αντί να χρησιμοποιούν εξωτερικές πηγές, κάτι που απαιτεί αρκετό χρόνο. Σε συνδυασμό με την ελάττωση των ξεβγαλμάτων, οι κύκλοι πλύσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ολοκληρώνονται πιο γρήγορα.Ανεξαρτήτως των υπολοίπων παραγόντων, κάθε πλυντήριο μπορεί να πλύνει περισσότερα φορτία στο ίδιο διάστημα, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των δαπανών. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι συντομότεροι κύκλοι οδηγούν κατά κανόνα σε μικρότερες εναποθέσεις αλάτων στα θερμαντικά στοιχεία ενός πλυντηρίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας και της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού. Τέλος, τα υφάσματα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και απαιτούν λιγότερο συχνή αντικατάσταση όταν εκτίθενται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.DiverseyΗ έρευνα της Diversey δείχνει ότι η μείωση της θερμοκρασίας πλύσης κατά 30 °F, σε συνδυασμό με τα σωστά απορρυπαντικά και προγράμματα, μπορεί να οδηγήσει σε έως 20% εξοικονόμηση νερού και σε έως 20% μείωση των λειτουργικών δαπανών.Η διαφορά με την Diversey

Τα απορρυπαντικά στο πρόγραμμα της Diversey περιέχουν ευρύτερη ποικιλία συστατικών από τα ανταγωνιστικά προϊόντα και ενσωματώνουν καινοτόμες δραστικές ουσίες για την εκτέλεση ειδικών λειτουργιών με μεγαλύτερη φροντίδα. Αυτό αυξάνει την ταχύτητα, την απλότητα και την ασφάλεια των διαδικασιών πλύσης.Τα οφέλη της εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες πλύσης είναι ξεκάθαρα για κάθε ξενοδοχείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι απαιτούμενες αλλαγές δεν περιορίζονται στην επιλογή προϊόντων, σε έναν απλό επαναπρογραμματισμό του υπάρχοντος εξοπλισμού ή σε επανεκπαίδευση του προσωπικού. Η Diversey παρέχει συμβουλές για τη σωστή προσέγγιση και τεκμηριώνει την απόδοση των επενδύσεων με εμπεριστατωμένα στοιχεία.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποδοτικές πρακτικές πλύσης, κάντε κλικ εδώ