Έκθεση βιωσιμότητας

Thumbnail Thumbnail

H Diversey αξιολογούσε πάντα την περιβαλλοντική διαχείριση ως μια αποτελεσματική επιχειρηματική στρατηγική.

 

Η μείωση των αποβλήτων στις εργασίες μας και η μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων σε όλες τις εγκαταστάσεις της Diversey οδηγούν σε περιβαλλοντική πρόοδο και οικονομική απόδοση των επενδύσεων.  Επιπλέον, η δέσμευσή μας στο περιβάλλον επεκτείνεται πέραν των εργασιών μας. Αξιοποιούμε, επίσης, ευκαιρίες μείωσης των αποβλήτων, διατήρησης των υδάτινων πόρων και εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις με έμφαση στη βιωσιμότητα. Η προσέγγισή μας στη σχεδίαση προϊόντων μας οδηγεί κοντά σε αυτά, καθώς εξετάζουμε την προέλευση των υλικών των προϊόντων μας ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση σε όλη την αλυσίδα.

Διάγραμμα περιβαλλοντικών στόχων για το 2025

 

Η δέσμευση της Diversey για βιωσιμότητα προβάλλεται στις εκθέσεις βιωσιμότητας της εταιρείας από το 2004. Το ιστορικό βιώσιμης επιχειρηματικότητας της Diversey περιλαμβάνει συνεργασίες με τη WWF και την ομάδα Climate Savers, την ηγετική μας θέση στο Carbon Disclosure Project, τη συμβολή μας στο πρόγραμμα Alliance for Water Stewardship, την επιβράβευσή μας με το Asean Corporate Sustainability Award και πολλά ακόμη επιτεύγματα.

Διάγραμμα στόχων για το 2025 - άνθρωποι

 

Καθώς προχωρούμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η βιωσιμότητα θα παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, των εργαζομένων μας και των καινοτομιών που εισάγουμε στην αγορά. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κορυφαίες εταιρείες πρόθυμες να μεταμορφώσουν τους κλάδους τους με αποδοτικότητα, τεχνολογία και βιώσιμες πρακτικές. Η Diversey θα συνεχίσει το ταξίδι της προς τη βιωσιμότητα με σκοπό την επίτευξη καλύτερων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συνθηκών.

Goals infographic solutions.png