Πελατοκεντρικές Bιώσιμες Λύσεις

Thumbnail Thumbnail

H προσέγγιση Facilitators for Life της Diversey σημαίνει ότι προστατεύουμε και φροντίζουμε τους ανθρώπους καθημερινά με πρωτοποριακές τεχνολογίες καθαρισμού και υγιεινής.  Μέσω της στενής σχέσης με τους πελάτες μας, εντοπίζουμε ανεπάρκειες και μειώνουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των λειτουργικών διαδικασιών τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια, μειώνοντας τη χρήση νερού και εξαλείφοντας τα απόβλητα.

 

Εκτός από τη μείωση του συνολικού κόστους καθαρισμού που εξασφαλίζει χαμηλότερους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τους πελάτες μας, η Diversey συνδυάζει την πράσινη χημεία με την καινοτομία. Τα φυτικά προϊόντα καθαρισμού μας προέρχονται ανανεώσιμες πηγές και φυτικά συστατικά αντί xχημικών ουσιών από μη ανανεώσιμες πηγές που έχουν ως βάση το πετρέλαιο. Η Diversey εφαρμόζει επίσης Πολιτική Χημικής Υπευθυνότητας για την ορθή χρήση συνθέσεων μακρυά από υλικά που εγείρουν πιθανές ανησυχίες.

Χημική Υπευθυνότητα

 

DiverseyΗ βιώσιμη προσέγγιση της Diversey βασίζεται σε τρεις τεχνολογικές πλατφόρμες: χημικά, συσκευασία και εξοπλισμός. Σε όλες αυτές τις πλατφόρμες εφαρμόζονται κριτήρια για την εύρεση νέων ευκαιριών βελτίωσης της απόδοσης ως προς τη βιωσιμότητα ενός νέου προϊόντος, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Σε καθεμία από τις πλατφόρμες, υπάρχουν πέντε στάδια του κύκλου ζωής: πρώτες ύλες, παραγωγή, διανομή και αποθήκευση, χρήση προϊόντος και τέλος ζωής. Για κάθε τεχνολογική πλατφόρμα υπάρχουν έως 25 μεμονωμένα κριτήρια, όπως η συμμόρφωση με την Πολιτική Χημικής Υπευθυνότητας, η σύνθεση από ανανεώσιμα υλικά, η αποδοτική παραγωγή, η μειωμένη χρήση νερού στις εγκαταστάσεις του πελάτη και η ανακύκλωση.

 

Ο πίνακας επιδόσεων έχει το τεχνικό πλαίσιο για να βοηθήσει στην αποκάλυψη νέων τρόπων ενσωμάτωσης επιπρόσθετων χαρακτηριστικών βιωσιμότητας στο έργο. Ωστόσο, η πραγματική δύναμη της προσέγγισης αυτής είναι η ενθάρρυνση μιας συζήτησης μεταξύ των τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Βιωσιμότητας κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Δίνοντας το έναυσμα για την αυθόρμητη ανταλλαγή ιδεών μεταξύ διαφόρων τομέων στα αρχικά στάδια της δημιουργίας καινοτομιών, αποφεύγουμε το ενδεχόμενο ανάδειξης του ζητήματος της βιωσιμότητας «μετά το γεγονός», δηλαδή ως σκέψη που προκύπτει μόνο αμέσως πριν την κυκλοφορία ενός προϊόντος.

25 Κριτήρια Βιωσιμότητας