Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Thumbnail Thumbnail

Ασφάλεια

Ως μια πολυεθνική επιχείρηση με δραστηριότητα σε περισσότερες από 170 χώρες, η Diversey παραλαμβάνει, παράγει, διαχειρίζεται, αποθηκεύει και διανέμει τεράστιους όγκους αγαθών, από πρώτες ύλες μέχρι τελικά προϊόντα. Και μόνο ο όγκος των πραγμάτων που διαχειρίζονται οι επαγγελματίες της Eφοδιαστικής Aλυσίδας της εταιρείας θα μπορούσε να οδηγήσει έναν τυχαίο παρατηρητή στο συμπέρασμα ότι ένας μικρός τουλάχιστον αριθμός εργατικών ατυχημάτων είναι αναπόφευκτος. Και χωρίς εξαιρετική επιμέλεια, σίγουρα έτσι θα είχαν τα πράγματα.

 

Είναι λοιπόν κάτι παραπάνω από εκπληκτικό ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 1ης Αυγούστου 2018 έως 31ης Ιανουαρίου 2019, η παγκόσμια ομάδα Eφοδιαστικής Aλυσίδας της Diversey, αποτελούμενη από εκατοντάδες αφοσιωμένους υπαλλήλους παγκοσμίως, δεν υπέστη κανένα καταγεγραμμένο ατύχημα. Ούτε καν ένα. Αυτό σίγουρα δεν είναι ένα από εκείνα τα επιτεύγματα που μπορούν να αποδοθούν απλώς στην καλή τύχη.

Γράφημα παγκόσμιας ασφάλειας

Φυσικά, η Diversey είναι πολύ περήφανη για τα μέτρα που παίρνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για την ασφάλεια των εργαζομένων της. Η επίτευξη αυτού του εξαμηνιαίου ορόσημου αποτελεί επιβεβαίωση αυτής της δέσμευσης και αντανακλά την κουλτούρα ασφάλειας που έχουν αναπτύξει και καλλιεργήσει οι ομάδες εφοδιαστικής αλυσίδας της Diversey επί σειρά ετών. Μερικές σημαντικές πτυχές αυτής της κουλτούρας είναι η αναφορά των παρ’ ολίγον ατυχημάτων, οι παρατηρήσεις συμπεριφοράς, η συνεχής εκπαίδευση και η ενσωμάτωση της ασφάλειας στις καθημερινές εργασιακές πρακτικές.

 

Πρόοδος εφοδιαστικής αλυσίδας

Η επιχειρησιακή αριστεία σε όλες τις μονάδες της Diversey εκτείνεται πέρα από την ποιότητα, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει επίσης μεγάλη έμφαση στην εύρεση τρόπων διαρκούς βελτίωσης των επιδόσεών μας ως προς τη βιωσιμότητα στις εγκαταστάσεις μας. DiverseyΟι στόχοι της στρατηγικής «Facilitators for Life» της Diversey προβλέπουν 10% μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τα απόβλητα, και 5% μείωση στην κατανάλωση νερού μέχρι το 2025. Οι στόχοι αυτοί ομαλοποιούνται με βάση τον όγκο των προϊόντων και θέτουν το 2018 ως σημείο αναφοράς.

 

Εκτός από το να ορίσουμε ένα σημείο αναφοράς, δημιουργήσαμε επίσης μια ομάδα εργασίας για την εφοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να τις ενσωματώσουμε στο παγκόσμιο αποτύπωμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων μας. Στις εγκαταστάσεις της Diversey παγκοσμίως διενεργήθηκαν έλεγχοι για την εύρεση καινοτόμων λύσεων και την επισήμανση τομέων βελτίωσης. Καθώς υλοποιούμε αυτές τις δράσεις, αναμένουμε ότι η γραμμή αναφοράς του 2018 θα αρχίσει να συγκλίνει προς τους στόχους μας για το 2025.

Έκθεση βιωσιμότητας για το 2019