Φροντίδα για τους Ανθρώπους

Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού που κάνουμε. Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο και επενδύουμε συνεχώς στην επιτυχία τους. Τα προγράμματα ασφαλείας μας διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς που υποστηρίζει ένα διαφορετικό εργατικό δυναμικό και ψάχνουμε συνεχώς για να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους μας να προχωρήσουν τη σταδιοδρομία τους και να φροντίσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, τα προγράμματα Creating Shared Value (CSV) έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες γύρω μας.

care gr 1

Στχός: Φυλετική* και εθνοτική** ποικιλομορφία 40% και 25% αντίστοιχα έως το 2030

*Πασκόσμια **μόνο για τις ΗΠΑ

Έχουμε στόχο να αυξήσουμε την ποικιλομορφία στο εργατικό μας δυναμικό, ξεκινώντας με την ποικιλομορφία φύλου στον ηγετικό μας πληθυσμό 40% παγκοσμίως και εθνοτικής ποικιλομορφίας 25% στις ΗΠΑ έως το 2030. Επί του παρόντος, αυτός ο πληθυσμός έχει 17,5% ποικιλομορφία φύλου και 15% εθνοτικά ποικίλες στις ΗΠΑ.

Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα για την ενσωμάτωση των αρχών της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης (DEI) στις προσλήψεις, την ανάπτυξη ταλέντων και την εταιρική μας κουλτούρα, προκειμένου να δημιουργήσουμε χώρους όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να ευδοκιμήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές μας. τους. Για παράδειγμα, το 2020:

  • Διευρύναμε τις πρακτικές μας για την απόκτηση ταλέντων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για να συμπεριλάβουμε πιο ποικίλες υποψηφιότητες. Για διοικητικούς ρόλους και θέσεις κλειδιά, χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο διαφορετικούς υποψηφίους για κάθε ρόλο.
  • Συνεργάστηκε με οργανισμούς που περιλαμβάνουν τις Circa, Goodwill, National Association of Women Sales Professionals και Urban League για να αυξήσουμε τη διαφορετικότητα των υποψηφίων μας.Συνεργάστηκε με οργανισμούς που περιλαμβάνουν τις Circa, Goodwill, National Association of Women Sales Professionals και Urban League για να αυξήσουμε τη διαφορετικότητα των υποψηφίων μας.
  • Συνεχίστηκε η χορηγία και η συνεργασία με το Δίκτυο LEAD (Leading Executives Advancing Diversity) για την προσέλκυση, τη διατήρηση και την προώθηση των γυναικών στον κλάδο της εκπαίδευσης, της ηγεσίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.
  • Απαιτείται από όλο το διοικητικό προσωπικό της Diversey να λαμβάνει αυτοπροσώπως εκπαίδευση ασυνείδητης προκατάληψης. Αυτή η εκπαίδευση είναι επίσης διαθέσιμη μέσω βίντεο σε όλους τους εργαζόμενους μέσω των πληροφοριακών μας συστημάτων.
  • Συμμετείχαμε στην Gallup για να μετρήσουμε το συναίσθημα των εργαζομένων γύρω από τη δέσμευση και την ένταξη στη Diversey. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να ενημερώσουμε για μελλοντικές ενέργειες και προτεραιότητες.
  • Καθιερώσαμε εικονικά διαλείμματα για καφέ όπου το διοικητικό προσωπικό της Diversey περνάει χρόνο με υπαλλήλους, για να μιλήσουμε για θέματα ένταξης και να καλέσουμε συναδέλφους από άλλες εταιρείες και κλάδους να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές.

Ξεκινήσαμε επίσης Ομάδες Εκπροσώπησης Εργαζομένων – δίκτυα υπαλλήλων βάσης που φέρνουν κοντά ανθρώπους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα ή/και υπόβαθρο. Επίσης έχει μια ποικιλία παροχών που υποστηρίζουν τους εργαζόμενους και τις μοναδικές τους καταστάσεις, όπως η γονική άδεια μετ' αποδοχών, ευέλικτο ρεπό και λύσεις για τις θηλάζουσες μητέρες.

care gr 2

Στόχος: Βελτίωση της βαθμολογίας δέσμευσης των εργαζομένων έως το 2030

Από τη στιγμή που προσλαμβάνονται οι υπάλληλοί μας, η Diversey καλλιεργεί μια κουλτούρα υψηλής αφοσίωσης, υψηλής απόδοσης, βασισμένη στην ομάδα που πιστεύουμε ότι οδηγεί τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας. Ως μέρος της δέσμευσής μας να βελτιώσουμε συνεχώς την εμπειρία των εργαζομένων παγκοσμίως, έχουμε στόχο να βελτιώσουμε τη βαθμολογία δέσμευσης των εργαζομένων μας έως το 2030.

Κάθε περιοχή της Diversey προσεγγίζει τη δέσμευση των εργαζομένων με τρόπο που είναι πολιτιστικά σχετικός σε αυτήν την τοποθεσία. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Αμερική, το διοικητικό προσωπικό φιλοξενεί διμηνιαίες συνεδρίες ακρόασης για να παρέχει έναν χώρο συζήτησης προκλήσεων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Στη Λατινική Αμερική, έχουμε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Fly Hummingbird που στοχεύει στην αύξηση της αφοσίωσης δημιουργώντας μια κουλτούρα πιο έξυπνη και όχι σκληρότερης εργασίας. Το πρόγραμμα συνίσταται στο να παρέχει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς βέλτιστες πρακτικές μέσω α) master classes που εστιάζουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην αποτελεσματική επικοινωνία και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων, β) σε ατομικές κλήσεις με το διοικητικό προσωπικό και την υπαλλήλους πρώτη γραμμή και γ) ευθυγράμμιση των κατευθυντηρίων γραμμών για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Στην περιοχή Αναδυόμενων Αγορών που ονομάζεται «Ροή πολιτισμού», αναπτύσσει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες για να συνδυάσει διάφορα στοιχεία μιας πολυπολιτισμικής γεωγραφίας μέσω εστιασμένων ομαδικών συζητήσεων και διαλειμμάτων για καφέ για να σπάσει τα εμπόδια και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

care gr 3

Στόχος: Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στις κοινότητες που λειτουργούμε μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης

Η Diversey έχει δεσμευτεί να προσφέρει διαρκή αξία στις κοινότητες γύρω μας. σχεδιάσει και υλοποιήσει πολλά προγράμματα «δημιουργώντας κοινή αξία» (CSV) για την προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας σε αυτά τα προγράμματα για να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό μας.

Τα δύο κύρια προγράμματα CSV μας, το Soap For Hope και το Linens For Life, υπογραμμίζουν το καθένα τη βασική αρχή μιας κυκλικής οικονομίας: αντί να πετάμε υλικά σε χώρους υγειονομικής ταφής όταν η προβλεπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους τελειώσει, επαναχρησιμοποιούμε ή «ανακυκλώνουμε» υλικά με που δημιουργούμε και τρόπους κοινωνικής αξίας, ιδιαίτερα για άτομα που έχουν ανάγκη.

Το 2020, τα προγράμματά μας στο CSV είχαν τριπλή εστίαση:

  • Υγεία: Παρέχουμε στα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας ένα βασικό κομμάτι προστασίας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης COVID-19
  • Κοινωνία: Παροχή μέσων διαβίωσης στις τοπικές κοινωνίες
  • Περιβάλλον: Παρέχουμε έναν ουσιαστικό τρόπο στους πελάτες της Diversey να επαναχρησιμοποιήσουν το όνομαο σαπούνι και τα λευκά είδη τους και να κάνουν πραγματική διαφορά στις τοπικές κοινωνίες

 

hand wash gr

Στόχος: Επίτευξη Άριστης Ασφάλειας

Προσπαθούμε για μηδενικούς τραυματισμούς στο χώρο εργασίας και τα τελευταία 4 χρόνια, ξεπεράσαμε τον μέσο όρο του κλάδου των καταγεγραμμένων περιστατικών. Το ποσοστό καταγεγραμμένων συμβάντων παγκόσμιων (TRIR) για το 2020 ήταν 0,39, το οποίο μειώθηκε 13% σε σχέση με το 2019. Αυτό είναι ελαφρώς πάνω από τον στόχο του 0,35 αλλά πολύ κάτω από τον όρο του κλάδου 1, 6. Το 2020 τα περιστατικά με τα όχημά μας μειώθηκαν κατά 43%, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, λόγω κυρίως των μειωμένων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω COVID-19.