Προστατεύοντας το Περιβάλλον

Μειώνουμε συνεχώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενώ παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να κάνουν το ίδιο. Στη Diversey, η παροχή ασφαλών, βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν σε έναν πιο υγιή κόσμο είναι αυτό που κάνουμε καθημερινά. Το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα είναι σχετικά μικρό, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να προέρχονται από τη χρήση των προϊόντων μας. Ωστόσο, τηρούμε τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας σε όλες τις δραστηριότητές μας και προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό μας όσο το δυνατόν περισσότερο, παρέχοντας παράλληλα βιώσιμες λύσεις για τους πελάτες μας.

protect gr 1

Τελικό Αντίκτυπο

Ως μέρος της νέας μας στρατηγικής για τη βιωσιμότητα, η Diversey θέτει ως στόχο να προσφέρει καθαρό θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα. Ο στόχος μας θα οδηγήσει σε βελτιώσεις εσωτερικά, για μείωση της ενέργειας, του νερού, των αποβλήτων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην αλυσίδα εφοδιασμού μας. Καθώς συρρικνώνουμε το αποτύπωμα της αλυσίδας εφοδιασμού της Diversey, θα προσφέρουμε επίσης σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τους πελάτες μας με προϊόντα και λύσεις που εστιάζονται στις ίδιες τέσσερις περιβαλλοντικές μετρήσεις. Όταν η αναλογία των αποταμιεύσεων των πελατών μας διαιρεμένη με το αποτύπωμά μας είναι θετική, τότε έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων, ενισχύουμε τις θετικές μας επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο στόχος αυτός θα χρησιμεύσει ως κατευθυντήρια αρχή για το Diversey στο μέλλον, οδηγώντας την αναλογία όλο και πιο θετική καθώς επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής σε νέες λύσεις, καινοτομίες και πιο αποτελεσματικές λειτουργίες.

protect gr 2

 

Κυκλική Οικονομία 

Στόχος: Το 100% των συσκευασιών συμβάλλει στην κυκλική οικονομία έως το 2030

Η Diversey έχει δεσμευτεί να προωθήσει μια κυκλική οικονομία: μια οικονομία που κλείνει τον κύκλο των απορριμμάτων, διατηρεί τα υλικά σε χρήση και αναγεννά τους φυσικούς πόρους. Συνεχίζουμε να καινοτομούμε για να μειώσουμε τη συνολική μας σπατάλη και να βοηθήσουμε άλλους να κάνουν το ίδιο, με έμφαση στην αποτελεσματική χρήση υλικών και πόρων.

Ο γενικός μας στόχος είναι να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε το αποτύπωμα των συσκευασιών μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αυξάνοντας την απόδοση της συσκευασίας (π.χ. υψηλότερες συγκεντρώσεις), ελαφριές συσκευασίες, αυξάνοντας το ανακυκλωμένο περιεχόμενο ή αυξάνοντας τη δυνατότητα ανακύκλωσης. Δυστυχώς, μερικές φορές αυτές οι προσεγγίσεις έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι ελαφριές εύκαμπτες μεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία προϊόντων, αλλά συχνά δεν είναι ανακυκλώσιμες καθώς τείνουν να έχουν πολλαπλά στρώματα πολυμερούς. Το 2020 η Diversey βρήκε έναν τρόπο να συνδυάσει όλους αυτούς τους μοχλούς σε μια ενιαία μέτρηση για τη μέτρηση της επιτυχίας. Η μέθοδος είναι μια τροποποίηση του Υλικού Circularity Index που εισήχθη από το Ίδρυμα Ellen MacArthur και το Granta Design.

protect gr 3

Ενέργεια και Εκπομπές Αερίων

Στόχος: Καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα στις δραστηριότητές μας έως το 2050. Επιστημονικός στόχος το 2023


Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας και δεσμευόμαστε να κάνουμε ότι μπορούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: για να σταθεροποιήσουμε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να μεταβούμε σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Ως μέρος της νέας μας στρατηγικής, «Προστασία. Φροντίδα. Υποστήριξη.», ανακοινώνουμε έναν στόχο, να επιτύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα στις δραστηριότητές μας έως το 2050, θέτουμε έναν επιστημονικό στόχο το 2023 και σκιαγραφούμε προοδευτικά βήματα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Μερικές από τις ενέργειες που λαμβάνουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση ενέργειας σήμερα περιλαμβάνουν:

 • Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας
 • Εφαρμογή οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικών εξοπλισμών
 • Εξάλειψη της σπατάλης στην κατανάλωση ενέργειας

Ιστορικά, η Diversey έχει μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις παραγωγής, τις αποθήκες και τα γραφεία της. Η συνεργασία μας με το WWF Climate Savers μείωσε το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου κατά 48% σε απόλυτες εκπομπές. Έκτοτε, συνεχίσαμε να προσπαθούμε με αποτελεσματικότητα για τη μείωση των εκπομπών σε κανονική βάση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε υλοποιήσει αρκετά έργα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτά συνεχίζουν να οδηγούν την αποτελεσματικότητα σήμερα. Ο στόχος μηδενικού άνθρακα 2050 είναι φιλόδοξος και αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στη νοοτροπία και την προσέγγισή μας.

protect gr 4

Διαχείριση νερού στις δραστηριότητές μας


Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την ανησυχία γύρω από την κατανάλωση νερού σε όλο τον κόσμο, απειλώντας την πρόσβαση πολλών κοινοτήτων σε παροχή καθαρού νερού. Η πλειοψηφία των προϊόντων καθαρισμού της Diversey είναι διαλύματα με βάση το νερό που απαιτούν επίσης νερό για ξέβγαλμα μετά τη χρήση. Χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, η Diversey δεν μπορεί να παράγει προϊόντα καθαρισμού. Χωρίς νερό για ξέβγαλμα, οι πελάτες μας δεν μπορούν να καθαρίσουν. Η σημασία της διαχείρισης του νερού είναι ο λόγος που είχαμε στόχο να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του νερού στην αλυσίδα εφοδιασμού μας εδώ και πολλά χρόνια.

protect gr 5

Μείωση Απορριμμάτων


Οι στρατηγικές μείωσης των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις μας αποδεικνύουν ότι η μείωση και η εκτροπή των απορριμμάτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής μπορεί επίσης να αυξήσει τη λειτουργική απόδοση και να μειώσει το κόστος. Η Diversey διαθέτει ένα σύστημα καταγραφής των αποβλήτων που απαρτίζεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Επαναχρησιμοποιούμενα εκτός τοποθεσίας
 • Ανακυκλωμένα
 • Αποτεφρώθηκαν με Ανάκτηση Ενέργειας
 • Αποτεφρώθηκαν χωρίς Ανάκτηση Ενέργειας
 • Χωματερή

Ο δείκτης μέτρησης αποφυγής υγειονομικής ταφής που έχουμε αναφέρει ιστορικά είναι η αναλογία των υλικών υγειονομικής ταφής προς τα συνολικά απόβλητα και από τις πέντε κατηγορίες. Για τη μείωση τόσο των συσκευασιών όσο και των χημικών απορριμμάτων από τα επιστρεφόμενα είδη, τα κέντρα διανομής μας λαμβάνουν μέτρα για:

 • Επανασυσκευασία – Η συσκευασία του προϊόντος που έχει υποστεί ζημιά κατά το χειρισμό, τη μεταφορά ή τη διαδικασία επιστροφής από τον πελάτη τοποθετείται σε νέα δοχεία και επιστρέφεται στο απόθεμα όποτε είναι δυνατόν.
 • Επαναγέμισμα – Η συσκευασία του κατεστραμμένου προϊόντος που δεν μπορεί να αποσταλεί ή να επανασυσκευαστεί αξιολογείται προς πώληση στη δευτερογενή αγορά σε δοχεία μεγέθους χονδρικής σε μειωμένη τιμή σε ειδικευμένους πωλητές. Αυτό περιλαμβάνει επικίνδυνα υλικά που διαφορετικά θα έπρεπε να απορριφθούν.
 • Επαναχρησιμοποίηση – Οι κατεστραμμένες συσκευασίες προϊόντων που δεν μπορούν να πωληθούν στη δευτερογενή αγορά, να επισκευαστούν στο εσωτερικό ή έχουν φτάσει σε ημερομηνία λήξης αξιολογούνται για επιστροφή ως πρώτη ύλη στις εργασίες κατασκευής. Αυτήν τη στιγμή διερευνούμε την ωφέλιμη επαναχρησιμοποίηση ορισμένων ληγμένων προϊόντων με αξιόπιστα τρίτα μέρη.