Διαχείριση κτιρίων

Thumbnail Thumbnail

Προσφέρουμε λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και αυξάνουν τα κέρδη σας, δημιουργώντας παράλληλα μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες σας.

 

Πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες καθαρισμού μπορούν να θεωρηθούν επιτυχείς μόνο όταν εκπληρώνουν όλες τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Γι' αυτό, κάθε λύση της Diversey ξεκινά από την κατανόηση των αναγκών των πελατών μας. Ως ηγέτης στην αγορά, αξιοποιούμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για τη δημιουργία νέων ευκαιριών που βοηθούν τις εταιρείες διαχείρισης κτιρίων να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Δημιουργία αξίας

 

Αποδοτική Λειτουργία
Εξετάζουμε το συνολικό κόστος του καθαρισμού, από την εργασία έως τις προμήθειες και από την ποιότητα έως το κεφάλαιο, και προσφέρουμε λύσεις που σας εξασφαλίζουν πιο λιτές, πιο πράσινες και πιο οικονομικά αποδοτικές διαδικασίες.

 

Κερδοφόρος ανάπτυξη
Η επιτυχία σας εξαρτάται από τη συνεχή απόκτηση νέων πελατών, καθώς και από τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων. Σας βοηθάμε να εκπληρώσετε αυτούς τους στόχους μέσω της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, της διαφοροποίησης ως προς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και της συνολικής εξοικονόμησης κόστους.

 

Συνεχής καινοτομία
Για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να κινούνται ταχύτερα, αναπτύσσουμε συνεχώς καινοτόμα συστήματα προϊόντων, μεθοδολογίες και υποστήριξη και μοιραζόμαστε τη γνώση μας για την αγορά, ώστε να προσφέρουμε τις σωστές λύσεις τη σωστή στιγμή.

 

Βιωσιμότητα
Ορίζουμε τις βιώσιμες λύσεις ως τις λύσεις εκείνες που ωφελούν άμεσα τον άνθρωπο, τον πλανήτη και την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Μέσω των περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων μας, των καλύτερων συστημάτων δοσομέτρησης και αραίωσης στην αγορά και της προσεγμένης διαχείρισης πόρων, επιδιώκουμε την επίτευξη ισορροπίας σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων σας.

 

Άνθρωποι και Ασφάλεια
Η παροχή κινήτρων και ασφάλειας στις ομάδες σας είναι η ειδοποιός διαφορά στις διαδικασίες καθαρισμού, αυτό που θα τις εκτοξεύσει από απλώς καλές σε κορυφαίες. Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της ασφάλειας με μεγάλη σοβαρότητα και προσφέρουμε εργαλεία, εκπαίδευση και υποστήριξη για την πρόληψη των ατυχημάτων και την απλούστευση των διαδικασιών.

 

Προστασία του εξοπλισμού σας
Μέσω του εξορθολογισμού των αγορών, της μείωσης του αποθέματος και της ελαχιστοποίησης του κόστους εξοπλισμού, οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν αποδοτικές διαδικασίες που δημιουργούν κέρδη. Στηρίζουμε τους πελάτες μας με έξυπνα συστήματα διαχείρισης στόλου μηχανημάτων, λύσεις χρηματοδότησης και έξυπνες λύσεις εντοπισμού και παρακολούθησης.

 

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης κτιρίων

Είμαστε πολύ περήφανοι για την ολιστική προσέγγισή μας στον καθαρισμό, με πιο έξυπνες, ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν κάθε στοιχείο της φροντίδας των εγκαταστάσεών σας για την προστασία της φήμης της επιχείρησής σας.

Πελατοκεντρικές λύσεις