Πρόγραμμα Diversey Shield

Diversey Shield Banner Diversey Shield Banner

Μια ασπίδα που ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη

 

Το νέο πρόγραμμα Shield της Diversey επιτρέπει στους πελάτες να ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη των επισκεπτών και των πελατών τους απέναντι στην επωνυμία τους και στα πρότυπα καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να είναι σίγουροι ότι εργάζονται σε υγιεινά ασφαλείς λειτουργικές εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα Shield επικοινωνεί αποτελεσματικά ότι τα επαυξημένα πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης με βάση τις οδηγίες του WHO και του CDC ελέγχονται από τους ειδικούς της Diversey.

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Προγράμματα Shields, τόσο ψηφιακά όσο και στους χώρους της επιχείρησή σας, ως «σφραγίδα υγιεινής» για να δείξετε ότι η επιχείρησή σας είναι ασφαλής:

 • Clean and Ready
 • COVID-19 Safety Program
 • Food Safety Program

 

Πλεονεκτήματα:

 • Ελαχιστοποιείστε το αντίκτυπο που έχει επιφέρει η επιδημία COVID-19 στην επιχείρησή σας
 • Κάντε μια ορατή δέσμευση στον πελάτη σας ότι η εγκατάσταση σας είναι ασφαλής για ψώνια, φαγητό και ύπνο
 • Δείξτε συμμόρφωση προς τις τοπικές σας αρχές
 • Παρέχετε επιπλέον διαβεβαίωση και εμπιστοσύνη ότι χρησιμοποιείτε απολυμαντικά νοσοκομειακού τύπου
 • Διασφαλείστε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους σας
 • Προστατεύστε την επωνυμία σας
 • Διατηρήστε τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας με λύσεις καθαρισμού με οικολογική σήμανση και το κορυφαίο προφίλ βιωσιμότητας που σας προσφέρει η τεχνολογία AHP® Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (Accelerated Hydrogen Peroxide), που διασπάται σε οξυγόνο και νερό.
Diversey Shield Program

 

Το CLEAN AND READY Shield απονέμεται σε πελάτες που συμμορφώνονται με:

 • Ολοκληρωμένες λύσεις της Diversey έναντι του Covid-19 αλλά και για τον καθημερινό καθαρισμό και την απολύμανση στις εγκαταστάσεις σας
 • Επαυξημένα πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης στις εγκαταστάσεις σας (μέθοδος, συχνότητα, χρόνος επαφής, αραίωση, κρίσιμα σημεία υψηλής συχνότητας αφής)
 • Επαρκή υποστηρικτικά υλικά στις εγκαταστάσεις σας (wall charts, κάρτες οδηγιών, method cards)
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό στις επαυξημένες πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης και στην τήρηση προσωπικής υγιεινής (Η Diversey μπορεί να σας υποστηρίξει μέσω της Ακαδημίας Υγιεινής)

 

Ακαδημία Υγιεινής της Diversey 

Χρησιμοποιώντας την Ακαδημία Υγιεινής της Diversey, προσφέρουμε πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης που υποστηρίζονται από ειδικούς συμβούλους, μοναδικά για την επιχείρησή σας, καθώς και διαδικτυακά προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, καθώς και διαδικτυακά σεμινάρια με τους ειδικούς συμβούλους, έτσι ώστε οι υπάλληλοί σας να παραμένουν ενημερωμένοι.

Diversey Shield Program Sectors

 

Κάντε ορατές τις προσπάθειές σας μέσω των Diversey Consulting Shields 

 

COVID-19 Safety Shield

Η Diversey COVID-19 Safety Shield επικοινωνεί αποτελεσματικά στους πελάτες σας ότι η Diversey Consulting παρέχει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας για να διατηρήσετε το υψηλότερο επίπεδο πρόληψης COVID-19 για να διατηρήσετε τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες σας ασφαλείς. Μεμονωμένοι ιστότοποι μπορούν να λάβουν την εγκεκριμένη ασπίδα COVID-19 μετά την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου ελέγχου για να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση είναι προστατευμένη.


Food Safety Shield

Για να διασφαλίσουμε την ηρεμία των φιλοξενούμενων σας και τη φήμη της επωνυμίας σας, έχουμε ξεκινήσει την Diversey Consulting Food Safety Shield. Με την Diversey Food Safety Shield, οι ειδικοί της Diversey Consulting παρέχουν την απαραίτητη επαλήθευση και έλεγχο για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτούμενες οδηγίες για την ασφάλεια των τροφίμων στην περιοχή παραγωγής και εξυπηρέτησης τροφίμων.

 

Diversey Shield Program

 

Θέλετε να μιλήσετε με τους ειδικούς; Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες.