ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Thumbnail Thumbnail

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η Πολιτική δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση και σας παρέχεται ως μέσο κατανόησης ενός πρωτότυπου εγγράφου το οποίο είναι σε διαφορετική γλώσσα. Συνεπώς, δεν θα ερμηνευθεί ως σύμφωνο με την αγγλική εκδοχή και η αγγλική εκδοχή θα υπερισχύσει. Η Diversey δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή αμφιβολίες στη μετάφραση. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που βασίζεται στο μεταφρασμένο περιεχόμενο το κάνει με δική του ευθύνη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στην επίσημη αγγλική εκδοχή. Εάν επιθυμείτε να επιστήσετε την προσοχή μας για κάποιο σφάλμα μετάφρασης ή ανακρίβεια, στείλτε μας ένα email στο customerservice.greece@diversey.com

 

Η Diversey (εφεξής η «Εταιρεία») σέβεται τις ανησυχίες σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») ισχύει για προσωπικές πληροφορίες (όπως ορίζονται παρακάτω) τις οποίες συλλέγουμε στον ιστότοπο diversey.com και άλλους ιστοτόπους της Εταιρείας που συνδέονται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (συλλογικά, ο/οι «Ιστότοπος(-οι)»). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται, υπόκειται σε και διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους χρήσης του Ιστότοπου («Όροι») από και μεταξύ της εταιρείας και εσάς («εσείς», «δικό σας»). Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχουν τις έννοιες που τους δίνονται στους Όρους.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε στον/στους Ιστότοπο(-ους), τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, με ποιους μπορούμε να τις μοιραστούμε και τι κάνουμε για να τις προστατεύσουμε. Σας ενημερώνουμε επίσης για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας ή να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με τις πρακτικές μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν αφορά τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών σας από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες μέσω του/των Ιστότοπου(-τόπων) μας ή συνδέσμου στον/στους Ιστότοπό(-ους) σας. Οι εν λόγω οντότητες έχουν τις δικές τους πολιτικές που περιγράφουν τις πρακτικές τους.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Όταν επισκέπτεστε τον/τους Ιστότοπο(-ους) σας, μπορείτε να παρέχετε (και μπορούμε να συλλέγετε) πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό οικίας/κινητού τηλεφώνου, στοιχεία λογαριασμού πληρωμών (όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας), δημογραφικές πληροφορίες ή άλλα προσωπικές πληροφορίες (εφεξής «προσωπικές πληροφορίες}) κατά τη χρήση του/των Ιστότοπου(-ων), όπως κατά την εγγραφή σας σε έναν λογαριασμό, και όταν δημιουργείτε υποβολές περιεχομένου ή όταν αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες του/των Ιστότοπου(-ων), όπως μέσω λειτουργιών όπως η δημοσίευση σχολίων. Παρακάτω είναι μια σύντομη, γενική περιγραφή των τύπων των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω του/των Ιστοτόπου(-τόπων):

Πληροφορίες μέσω συσκευών: Η σουίτα έξυπνων συσκευών, εφαρμογών και λύσεων ψηφιακής παρακολούθησης της Εταιρείας (π.χ. IntelliDish, Smart, Intellidish, IntelliTrak, Intellidish) συλλέγει επίσης διάφορες μορφές μη προσωπικών πληροφοριών, όπως δεδομένα χρήσης συσκευής, δεδομένα τοποθεσίας και δεδομένα επιχειρηματικής ευφυΐας. Στο βαθμό που οποιαδήποτε κινητή συσκευή σας χρησιμοποιεί μία από τις εφαρμογές μας, μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα γεωγραφικής ανάλυσης σχετικά με τη συσκευή (-ες), εφόσον έχετε συμφωνήσει για την εν λόγω επεξεργασία. Αυτά τα δεδομένα γεωγραφικής πληροφόρησης ενδέχεται να μπορούν να αντιστοιχιστούν με άλλα δεδομένα για την άντληση προσωπικών πληροφοριών.

Opt-in (για ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες) Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες: εφόσον έχετε συμφωνήσει για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που αποκαλύπτουν φυλή, εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικές γνώμες, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή που αφορούν την υγεία ή τις εργασιακές συνήθειες του ατόμου. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται μερικές φορές ως "ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες".

Αν χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό κοινωνικό δίκτυο (για παράδειγμα, το λογαριασμό σας στο Facebook, το Google + ή το FBΙ) για να συνδεθείτε στον ιστότοπο ή να αλληλεπιδράσετε με την εταιρεία με άλλον τρόπο, ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομά σας και άλλες λεπτομέρειες από το κοινωνικό σας δίκτυο και το λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, στις σελίδες σταδιοδρομίας μας, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης σας για να συνδεθείτε ή να μας παρέχετε (μέσω του παρόχου υπηρεσιών μας) με ένα δυναμικό βιογραφικό που θα ενημερώνεται αυτόματα με την πάροδο του χρόνου, καθώς ενημερώνετε το λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο. Μπορείτε να διακόψετε οποιαδήποτε συνεχιζόμενη κοινή χρήση δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις λογαριασμού του κοινωνικού δικτύου σας.

 

Cookies

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, εμείς και τρίτα μέρη ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, αρχεία καταγραφής διακομιστών Web και προειδοποιητικά σήματα Web. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που οι ιστότοποι και οι διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βρίσκονται και έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή που συνδέεται με το Internet, για τη μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας ή για την αποθήκευση πληροφοριών ή ρυθμίσεων στη συσκευή σας. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να σας πει πώς να ειδοποιείστε όταν λαμβάνετε συγκεκριμένους τύπους cookies και πώς να περιορίσετε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε ορισμένα cookies. Σημειώστε, ωστόσο, ότι χωρίς ορισμένα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα απαραίτητα cookies που έχουν οριστεί όταν μπαίνετε σε ορισμένους από τους Ιστοτόπους μας για να σας βοηθήσουν στην πλοήγηση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας ή όταν ολοκληρώνετε ορισμένες φόρμες. Ο αποκλεισμός αυτών των cookies ή η διαγραφή τους νωρίτερα από την κανονική ημερομηνία λήξης τους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

 

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Οι εξυπηρετητές ιστού μας ενδέχεται να συνδεθούν με πληροφορίες όπως η συσκευή σας και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο τομέας, το αναγνωριστικό συσκευής, η διεύθυνση Internet Protocol ("IP") και άλλες ρυθμίσεις συστήματος, καθώς και η γλώσσα που χρησιμοποιεί το σύστημά σας και η χώρα και η ζώνη ώρας όπου η συσκευή σας είναι Βρίσκεται. Τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή Web ενδέχεται επίσης να καταγράφουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που σας παρέπεμψε στον ιστότοπό μας και τη διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Internet.

Για να ελέγξετε ποιοι διακομιστές Web θα τοποθετήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε cookies και να συλλέξετε πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, ενδέχεται να τοποθετήσετε ετικέτες στις ιστοσελίδες μας που ονομάζονται "ιστοφάρες", που είναι μικρά αρχεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις ενέργειες των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρόμοια τεχνολογία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε, τα οποία μπορεί να επιτρέψουν την τοποθέτηση ή την πρόσβαση σε cookies και επίσης να μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε αν λάβατε το email, εάν το email ανοίχτηκε και αν κάνατε κλικ σε οποιαδήποτε σύνδεση στο email.

Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε όταν πραγματοποιείτε αναζητήσεις ιστότοπου, τοποθετείτε παραγγελίες ή ανανεώνετε υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χρησιμοποιείτε), επεξεργάζεστε πληροφορίες στο προφίλ σας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών κειμένου ή με άλλο τρόπο ή να συμμετέχουν σε ιστολόγια, πίνακες συζητήσεων ή δημοσιεύσεις Κοινότητας.

 

Συλλογή δεδομένων τρίτου μέρους

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες Web Analytics τρίτων κατασκευαστών στον ιστότοπό μας, όπως αυτές του Google Analytics. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν cookies και ιστοφάρους ή άλλη τεχνολογία για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την εν λόγω τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της διεύθυνσης IP σας) θα αποκαλύπτονται ή θα συλλέγονται απευθείας από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να διευκολύνουν την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου (ων).

Τα τρίτα μέρη μπορούν να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικές Τοποθεσίες όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, τρίτοι πάροχοι ορισμένων ενσωματωμένων περιεχομένων και εργαλείων στον ιστότοπό μας (όπως μια ενσωματωμένη τροφοδοσία Twitter ή Facebook, ή ένα ενσωματωμένο σύστημα σχολιασμού ιστολογίου από το DISQUS ή οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας ή να υποβάλετε Πληροφορίες στον ιστότοπό μας) μπορούν να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες απευθείας από εσάς σε σχέση με την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιεχόμενο και τα εργαλεία.

Τα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας μπορούν να συλλέγονται για χρήση στην παροχή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ατομικά ενδιαφέροντά σας σε άλλους ιστότοπους και online Υπηρεσίες. Υπηρεσίες Μπορείτε να επιλέξετε αν θα συλλέγονται τα στοιχεία σας για το σκοπό αυτό. Συμμετέχουμε σε διαφημιστικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Οι υπηρεσίες διαφημίσεων ενδέχεται να παρακολουθούν τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο με την πάροδο του χρόνου, συλλέγοντας πληροφορίες μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των αυτοματοποιημένων τεχνολογιών που περιγράφονται παραπάνω, και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να σας δείξουν διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες σε τα ατομικά ενδιαφέροντά σας ή/και με βάση προηγούμενες επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Εμείς και τρίτοι προμηθευτές ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies πρώτων κατασκευαστών και cookies τρίτων μόνο ή μαζί, καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα και τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω τέτοιων μέσων και από άλλες πηγές (i) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων (που αφορούν διαφημίσεις που βασίζονται σε προηγούμενες Επισκέψεις στον ιστότοπό μας) και (ii) να αναφέρουμε τις εμφανίσεις διαφημίσεων, άλλες χρήσεις των υπηρεσιών διαφημίσεων και τις αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και τις υπηρεσίες διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται με τις επισκέψεις στον ιστότοπό μας).

Δεν θα συλλέξουμε περισσότερες προσωπικές πληροφορίες από ό,τι είναι εύλογα απαραίτητο ή σχετικό για να σας επιτρέψουμε να απολαμβάνετε πλήρως τη χρήση του ιστότοπού μας και των συναφών χαρακτηριστικών μας, καθώς και για την παροχή των προϊόντων, άλλων υπηρεσιών ή υποστήριξης.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Επαληθεύστε την ταυτότητά σας.

 • Επεξεργάζεται, αξιολογεί και ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας, τις έρευνες και τις εφαρμογές σας.

 • Δημιουργήστε, διαχειριστείτε και επικοινωνήστε μαζί σας σχετικά με τους λογαριασμούς σας.

 • Επικοινωνήστε μαζί σας με άμεσες διαφημιστικές επικοινωνίες, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 • Επεξεργασία δεδομένων που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εσείς ή/και η εταιρεία σας αγοράσατε ή προμηθευτήκατε από την εταιρεία.

 • Επικοινωνήστε μαζί σας όπως απαιτείται για την επιβολή των όρων.

 • Αποκτήστε πρόσβαση στο προφίλ χρήστη σας και το ιστορικό Ιστοτόπου,

 • Για να συγκεντρώσετε και να αφαιρέσετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πτυχές αυτών των δεδομένων, προκειμένου να εκτελέσετε υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή την επεξεργασία σας επιτρέπεται από το νόμο. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ψευδωνυμοποιημένο και ανωνυμοποιημένο δεδομένων ·

 • Να λειτουργούμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε την επιχείρησή μας (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών · διαχείριση των επικοινωνιών μας, εκτέλεση έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων, προσδιορισμός και διαχείριση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, ανάλυση και την προσαρμογή των προϊόντων, των υπηρεσιών, του ιστότοπου και των επικοινωνιών μας. διαχείριση της ιστοσελίδας μας. και εκτελώντας δραστηριότητες λογιστικής, ελέγχου, χρέωσης, συμφιλίωσης και συλλογής, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή την επεξεργασία σας επιτρέπεται από το νόμο.) ·

 • Επεξεργαστείτε την εφαρμογή εργασίας σας και επικοινωνήστε μαζί σας σχετικά με πιθανή απασχόληση με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω του ιστότοπου (-ων).

 • Προστατέψτε και αποτρέψτε την απάτη, τις μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, τις αξιώσεις και άλλες υποχρεώσεις και διαχειριστείτε την έκθεση και την ποιότητα των κινδύνων.

 • Συμμορφωθείτε και επιβάλετε τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, τα βιομηχανικά πρότυπα και τις πολιτικές και τους όρους μας, όπως οι όροι μας.

 • Για την παρακολούθηση μετρήσεων χρήσης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, όπως ο συνολικός αριθμός επισκεπτών και σελίδων που προβάλλονται, και

 • Παροχή υπηρεσιών εξατομίκευσης και παρακολούθησης.

 • Για να συμμορφωθούμε και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία έχουμε μαζί σας ή με την οντότητα με την οποία απασχολείστε ή έχετε συνάψει σύμβαση.

Διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή σχετικό για να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς ή να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, να επιλύσουμε διαφορές, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ή να βοηθήσουμε με τις έρευνες. Αφού δεν είναι πλέον απαραίτητο για εμάς να διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες, τα έχουμε διαθέσει σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης και διάθεσης των δεδομένων μας.

 

Διαβιβάσεις δεδομένων/μεταβιβάσεις σε τρίτους προμηθευτές

Η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε μεταφορές προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από εσάς σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την υποστήριξη της παροχής των προϊόντων και άλλου περιεχομένου και υπηρεσιών. Όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει αυτόματα συλλεγόμενα και άλλες συγκεντρωτικές μη ταυτοποιήσιμες πληροφορίες με ενδιαφερόμενους τρίτους, για να βοηθήσει τα εν λόγω μέρη να κατανοήσουν τη χρήση, την προβολή και τα δημογραφικά μοτίβα για ορισμένα προγράμματα, περιεχόμενο, υπηρεσίες, διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες ή/και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μέσω της εταιρείας. Γενικά, οι εν λόγω γνωστοποιήσεις γίνονται με όρους συγκρίσιμους με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και οι παραλήπτες περιορίζονται στη χρήση των πληροφοριών για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν.

Όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών μας και των κοινών συνεργατών μάρκετινγκ για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορούμε να παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες στους εξουσιοδοτημένους διανομείς μας με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για παρακολούθηση σχετικά με τα αιτήματά σας ή για να σας κρατάμε ενήμερους για νέες δραστηριότητες.

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών τρίτων, και τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε τέτοιους παρόχους σε σχέση με την επεξεργασία της πληρωμής των τελών σας και άλλων συναλλαγών που ξεκινάτε στον ιστότοπο.

Η εταιρεία θα μεταβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα μέρη που συμφωνούν συμβατικά να προστατεύσουν τα δεδομένα αυτά με τρόπο που δεν είναι λιγότερο περιοριστικός από τα πρότυπα της εταιρείας για την προστασία των δικών της προσωπικών πληροφοριών.

 

Μεταφορές εκτός γεωγραφικού σημείου συλλογής

Μπορούμε να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε τοποθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες που διαφέρουν από εκείνη στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους περί προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία έχετε αρχικά παράσχει τις πληροφορίες. Όταν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας διεθνώς, θα προστατεύσουμε αυτές τις πληροφορίες όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Μεταβιβάσεις που απαιτούνται από το νόμο

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς (i) εάν απαιτείται από τον νόμο, τον κανονισμό ή τη νομική διαδικασία, όπως μια κλήτευση. II) απαντώντας σε αιτήματα κυβερνητικών οντοτήτων, όπως οι αρχές επιβολής του νόμου · III) όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής, οικονομικής ή άλλης βλάβης, τραυματισμού ή ζημίας · ή (IV) σε σχέση με έρευνα εικαζόμενης ή πραγματικής παράνομης δραστηριότητας.

 

Οι επιλογές σας

Αν θέλετε να ενημερώσετε ή να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας για πληροφορίες ή συνδρομές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα "επικοινωνήστε μαζί μας" παρακάτω. Σε ορισμένους site (s), ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε αυτές τις επιλογές απευθείας με τη σύνδεσή σας στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από οποιοδήποτε από τα διαφημιστικά email μας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Διαγραφή" σε οποιοδήποτε διαφημιστικό email που λαμβάνετε από εμάς. Οι αλλαγές που γίνονται στο προφίλ σας θα είναι αποτελεσματικές όταν αποθηκευτούν στα συστήματά μας σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες μας για την εφαρμογή ερωτήσεων χρήστη σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Ανάλογα με το δίκαιο προστασίας δεδομένων της χώρας σας, μπορεί να έχετε νόμιμο δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. Επιπλέον, αν πιστεύετε ότι οι προσωπικές πληροφορίες είναι ανακριβείς, μπορεί να έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες. Για να κάνετε αυτές τις αιτήσεις ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία (δικαιώματα που παρέχονται από τους νόμους ορισμένων χωρών), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

 

Opt-in (για ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες)

Όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη συλλογή και χρήση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών από εμάς για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη διαβίβαση των εν λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, τότε μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές τις χρήσεις ελέγχοντας το πλαίσιο «opt-in» στο τις προτιμήσεις χρήστη σας. Εάν καμία από τις διαθέσιμες επιλογές δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας ή έχετε άλλες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας.

 

Εξαίρεση (για μεταφορές τρίτων)

Γνωστοποιούμε προσωπικές πληροφορίες στους τρίτους συνεργάτες μας, όπως περιγράφεται στην ενότητα μεταφορά δεδομένων. Εάν θέλετε να περιορίσετε ή να περιορίσετε την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις γνωστοποιήσεις τρίτων, αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στο προφίλ σας ή στέλνοντας μας μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω αυτής της αίτησης εξαίρεσης. Εάν έχετε προηγουμένως χορηγήσει μια «opt-in» για ορισμένες πρακτικές συλλογής και χρήσης όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες, μπορείτε να εκδώσετε μια μεταγενέστερη «opt-out», αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στο προφίλ σας ή στέλνοντας μας μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι παρακάτω.

 

Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες

Η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών είναι σημαντική για εμάς, αλλά παρά τις προσπάθειές μας, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι το πρόγραμμα ασφαλείας μας θα εξαλείψει πάντα όλους τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας, και η ευθύνη μας είναι περιορισμένη όπως ορίζεται στους όρους.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογες προσπάθειες για τη διαφύλαξη και την προστασία της ασφάλειας όλων των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει η εταιρεία από εσάς μέσω του ιστότοπου (s). Η εταιρεία διατηρεί ορισμένες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε στον ιστότοπο (s). Οι προσωπικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα αποθηκεύονται σε φιλοξενούμενα και ασφαλισμένα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα για την ασφάλεια των δεδομένων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να συνεργαζόμενη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που πληρούν τα αποδεκτά πρότυπα του κλάδου για τη στήριξη της συλλογής, αποθήκευσης, φιλοξενίας, επεξεργασίας και διατήρησης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών.

Παρά τα ανωτέρω, η εταιρεία δεν μπορεί, ωστόσο, να εγγυηθεί ή να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία δεν θα προσπελαστούν, θα αποκαλυφθούν, θα τροποποιηθούν ή θα καταστραφούν από δυσλειτουργία του συστήματος ή καταστρατήγηση των διασφαλίσεων μας.

Είναι επίσης σημαντικό να συμμορφώνεστε με τους ελέγχους πρόσβασης (π.χ. Διαχείριση ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης) και άλλες ισχύουσες διατάξεις των όρων για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπο.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους τρίτων μερών, Δραστηριότητα τρίτου μέρους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους για την εξυπηρέτησή σας και τις πληροφορίες σας. Οι εν λόγω ιστότοποι μπορεί να λειτουργούν από εταιρείες που δεν συνδέονται με εμάς. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίες σας προτείνουμε να αναθεωρήσετε Εάν επισκεφτείτε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ιστότοπων που δεν συνδέονται μαζί μας, για οποιαδήποτε χρήση αυτών των ιστότοπων ή για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

 

Καταγγελίες

Σε περίπτωση που έχετε παράπονα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

 

Τρόποι επίλυσης

Οι διαφορές θα διέπονται σύμφωνα με τους όρους.

 

Δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού

Η εταιρεία μπορεί να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις εργασίας με την εταιρεία μέσω της σελίδας σταδιοδρομίας μας, όπως το βιογραφικό σας και άλλες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που διαφημίζονται στον ιστότοπό μας. Οι εν λόγω προσωπικές πληροφορίες θα υπόκεινται στους όρους του παρόντος. Θα σας ζητηθεί να εξαιρεθείτε για την υποβολή οποιωνδήποτε τέτοιων προσωπικών πληροφοριών που υποβάλλονται μέσω της σελίδας σταδιοδρομίας μας.

 

Συγχωνεύσεις, εξαγορές και Επανοργανώσεις

Σε περίπτωση που το σύνολο ή τμήμα της εταιρείας ή τα περιουσιακά της στοιχεία αποκτηθούν από, αναδιοργανωθεί ή συγχωνευθεί με τρίτη οντότητα, διατηρούμε το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, να μεταφέρουμε ή να αναθέσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τους χρήστες σε σχέση με συγχώνευση, απόκτηση, πώληση ή άλλη αλλαγή ελέγχου. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα απαιτήσουμε από οποιονδήποτε τέτοιο αγοραστή ή τρίτο μέρος να συμφωνήσει να θεραπεύσει τον ιστότοπό σας με τρόπο που δεν είναι λιγότερο περιοριστικός από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στους όρους.

 

Σειρά προτεραιότητας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των αποποιήσεων και περιορισμών ευθύνης που ορίζονται σε αυτήν. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των όρων, οι όροι θα ελέγχονται.

 

Ενημερώσεις στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ενημερώνει περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις πρακτικές προσωπικών πληροφοριών ή σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα δημοσιεύσετε την ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπό μας και θα υποδείξετε στην κορυφή πότε Ενημερώθηκε τελευταία φορά.

Παρακαλούμε επανεπισκεφτείτε αυτή τη σελίδα περιοδικά για να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις τροποποιήσουν ουσιωδώς τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με το παρόν, θα καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώσουμε για την αλλαγή. Για παράδειγμα, ενδέχεται να στείλουμε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αν έχουμε ένα στο αρχείο ή να δημιουργήσουμε αναδυόμενες ή παρόμοιες ειδοποιήσεις όταν αποκτάτε πρόσβαση στην τοποθεσία (-ες) για πρώτη φορά μετά την παραγωγή αυτών των υλικών αλλαγών. Η τροποποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας θα ισχύσει αυτόματα από την ημερομηνία δημοσίευσης μιας ενημερωμένης έκδοσης, με την εξαίρεση ότι (α) δεν θα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως με τρόπο ασυμβίβαστο με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει όταν Λάβαμε αυτές τις πληροφορίες και (β) Εάν δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας παύοντας τη χρήση του/των Ιστότοπου (-τόπων). Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου (-τόπων) μετά την έκδοση της αναθεωρημένης ή της ενημερωμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δείχνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με την τρέχουσα εκδοχή της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Κάτοικοι της ΕΕ

Εάν κατοικείτε στην ΕΕ και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας είτε αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε κατοίκους της ΕΕ, είτε συλλέγουμε, παρακολουθούμε ή/και επεξεργαζόμαστε ή μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς, ή προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλλετε μέσω του ιστότοπου (-ων) , τα δεδομένα σας θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου, τους ισχύοντες όρους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR) (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

 

Μεταφορές εκτός ΕΕ

Εάν είστε κάτοικος ΕΕ και οι προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγονται μέσω του/των Ιστότοπού(-τόπων) μας, ενδέχεται να μεταφέρουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτα μέρη για σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων και ελέγχου δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι εμπορικές μας συμφωνίες με τρίτους μεταποιητές δεδομένων ή ελεγκτές δεδομένων θα συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ, όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε).

 

Συμμετοχή

Όλοι οι επισκέπτες, εξαιρουμένων των υπαρχόντων πελατών της εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της και εκείνων που έχουν ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των εταιρειών πριν, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τη συλλογή, την παρακολούθηση και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Δεν θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, εκτός αν αποδέχεστε τις πρακτικές δεδομένων μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η φόρμα opt-in εδώ:  Η Diversey συλλέγει, παρακολουθεί και μπορεί να μεταδώσει προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορείτε να παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου, ή τα οποία μπορεί να λάβει η Diversey μέσω της λειτουργίας αυτοματοποιημένων εργαλείων, cookies και άλλων δυνατοτήτων εξόρυξης δεδομένων. Η Diversey χρησιμοποιεί τέτοια προσωπικά δεδομένα για την παροχή και παράδοση υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε μέσω των ιστοσελίδων μας, για την εκτέλεση λειτουργιών ανάλυσης δεδομένων και για την αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες λειτουργίες που περιγράφονται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν συμφωνείτε να συναινέσετε σε τέτοιες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε ελέγξτε το ακόλουθο πλαίσιο opt-in: Ναι: ________  Ναι

 

Εξαίρεση/διορθώσεις

Όλοι οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν ή να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή ή τη χρήση των δεδομένων σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεση, παρακαλούμε να σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να αναστείλει ή να περιορίσει την ικανότητά μας να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες και να εκτελέσουμε ορισμένες λειτουργίες. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον/τους Ιστότοπο(-ους) σύμφωνα με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να προβάλετε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις δεδομένων, τις ρυθμίσεις ασφαλείας και τις προτιμήσεις συγκατάθεσης στον πίνακα εργαλείων του λογαριασμού σας, εφόσον έχετε ρυθμίσει ένα προφίλ χρήστη στον ιστότοπό μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Επιπλέον, ως κάτοικος της ΕΕ, μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε ή να αποσύρετε συναινέσεις, να ζητήσετε να διορθώσετε σφάλματα στα συλλεγόμενα ή υποβληθέντα δεδομένα, να ζητήσετε να διαγραφούν ή να καταργηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα ενημερώνοντας μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο για τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρακάτω. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, η εταιρεία θα διαγράψει ή θα καταργήσει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή αν θέλετε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

Diversey Ltd. Πυραμίδα-κλείσιμο της πυραμίδας Γουέστον Φατέλ ΝορθNN3 8PD

privacy@diversey.com

 

25.04.19 SB