Διατήρηση ισχυρής διακυβέρνησης

Σημασία δεν έχει μόνο τι κάνουμε, αλλά πώς το κάνουμε. Η σωστή διακυβέρνηση είναι το θεμέλιο της επιχείρησης της Diversey και είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη και την επιτυχία μας. Η δομή της εταιρικής μας διακυβέρνησης, οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας αντικατοπτρίζουν τη διαρκή δέσμευσή μας για υπεύθυνη συμπεριφορά και διαφάνεια.

sustain 1 gr

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Διακυβέρνησης

  • Ανάπτυξη και πρόταση βέλτιστων πρακτικών και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στο Διοικητικό μας Συμβούλιο
  • Παρακολούθηση σημαντικών τάσεων ESG και εποπτεία του συμβουλίου και της επιτροπής των σχετικών θεμάτων ESG
  • Επίβλεψη πολιτικών και φιλανθρωπικών συνεισφορών
  • Διεξαγωγή προσπαθειών ενημέρωσης των μετόχων σε θέματα ESG

Διαφάνεια Διακυβέρνησης Αειφορίας

Η δέσμευση και η συνεργασία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη βιωσιμότητα στο Diversey. Η αειφορία δεν είναι δουλειά ενός ατόμου ή αυτόνομη δραστηριότητα. είναι ενσωματωμένο στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και στην απόδοση κάθε μέλους της ομάδας και της επιχειρηματικής μονάδας στις παγκόσμιες δραστηριότητές μας.

Ηθική και Συμμόρφωση

Για να πετύχουμε την αποστολή μας να αναπτύξουμε κορυφαίες λύσεις υγιεινής, πρόληψης λοιμώξεων και καθαρισμού που προστατεύουν και φροντίζουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη, πρέπει πάντα να λειτουργούμε με ακεραιότητα και υπευθυνότητα.

  • Κώδικας δεοντολογίας
  • Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή
  • Πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Κώδικας Δεοντολογίας για Ανώτερους Οικονομικούς Λειτουργούς
  • EHS και Πολιτική Αειφορίας
  • Κατά της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων

Στόχος: Επίτευξη 100% συμμόρφωσης με την Πολιτική μας για Υπεύθυνη Χημεία (Responsible Chemistry Policy)

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη όλων των προϊόντων της Diversey ενσωματώνονται σε βαθιά προσοχή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Εφαρμόζουμε αρχές πράσινης χημείας στην ανάπτυξη των προϊόντων μας, κάτι που μας ενθαρρύνει να μειώσουμε τα χημικά στην πηγή, να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους ασφάλειας για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε· και τελικά να αναπτύξουμε ασφαλή, βιώσιμα προϊόντα που θέλουν οι πελάτες μας.

Η Diversey διατηρεί επίσης μια Λίστα Υπεύθυνης Χημείας (RCL) για να μας καθοδηγήσει περαιτέρω προς ασφαλέστερα χημικά προϊόντα και να διαχειριστεί τους κινδύνους που σχετίζονται με χημικές ουσίες στα προϊόντα Diversey. Η RCL θέτει περιορισμούς στα χημικά με περιβαλλοντικά θέματα, θέματα υγείας, ασφάλειας ή κανονιστικών ρυθμίσεων και ισχύει για όλες τις πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα συστατικά των προϊόντων Diversey.

sustain 2 gr

Ένα σημαντικό μέρος της προσέγγισής μας για την αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι να επισημοποιήσουμε την προσέγγισή μας για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη διαδικασία καινοτομίας μας. Η βιωσιμότητα είναι ένας ισχυρός φακός για την καινοτομία και η Diversey χρησιμοποιεί μια λεπτομερή κάρτα βαθμολογίας για να εξετάσει πλήρως όλες τις ευκαιρίες βιωσιμότητας.

Η κάρτα βαθμολογίας βιωσιμότητας της Diversey έχει τρεις τεχνολογικές πλατφόρμες: χημικά, συσκευασία και εξοπλισμό. Σε κάθε μία από αυτές τις πλατφόρμες, υπάρχουν κριτήρια για τον εντοπισμό ευκαιριών για τη βελτίωση της απόδοσης βιωσιμότητας ενός νέου προϊόντος εξετάζοντας κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Σε κάθε μία από τις πλατφόρμες, υπάρχουν πέντε κατηγορίες κύκλου ζωής: πρώτες ύλες, κατασκευή, διανομή και αποθήκευση, χρήση προϊόντος και τέλος ζωής. Για κάθε τεχνολογική πλατφόρμα, υπάρχουν έως και 25 επιμέρους κριτήρια, όπως η συμμόρφωση με την Πολιτική μας για την Υπεύθυνη Χημεία, το περιεχόμενο ανανεώσιμων υλικών, η αποτελεσματική κατασκευή, η μειωμένη χρήση νερού στο χώρο του πελάτη και η δυνατότητα ανακύκλωσης.

Η κάρτα βαθμολογίας έχει το τεχνικό πλαίσιο για να βοηθήσει στην αποκάλυψη τρόπων για την ενσωμάτωση πρόσθετων χαρακτηριστικών βιωσιμότητας στο έργο. Ωστόσο, η πραγματική δύναμη της προσέγγισης είναι να διευκολύνει μια συζήτηση μεταξύ R&D, Μάρκετινγκ και Αειφορίας που λαμβάνει χώρα νωρίς στη διαδικασία. Με την τόνωση του διεπιστημονικού καταιγισμού ιδεών κατά τη διάρκεια του αρχικού μέρους της διοχέτευσης καινοτομίας, αποφεύγουμε να γίνει η βιωσιμότητα θέμα «μετά το γεγονός» που γίνεται μόνο πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος.

sustain 3 gr