Τεχνολογία και Υπηρεσίες

Thumbnail Thumbnail

Το Internet of Clean είναι μια νέα πλατφόρμα που συνδυάζει προϊόντα, δεδομένα και υπηρεσίες για την αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορία στις εργασίες καθαρισμού. Μέσω ανάλυσης στοιχείων, είναι εφικτή η πληροφόρηση σχετικά με τις λειτουργίες, τη δοσολογία, τη συμμόρφωση και την απόδοση του μηχανήματος.

 

Η πλατφόρμα του Ιnternet of Clean διαθέτει μια ψηφιακή πύλη και πίνακες ελέγχου όπου οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και να αναλύουν τα στοιχεία εύκολα και γρήγορα. Αυτές οι ποσοτικοποιήσιμες πληροφορίες προσφέρουν στις εταιρείες Διαχείρισης Κτιρίων πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις λειτουργίες τους συμβάλλοντας στην ερμηνεία των KPI που θέτουν.

 

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να βελτιώσετε τα ποιοτικά σας πρότυπα μειώνοντας παράλληλα το κόστος των προγραμμάτων καθαρισμού και υγιεινής.

 

Μεταξύ των λύσεων που περιλαμβάνονται στο Internet of Clean και διατίθενται για Εταιρείες Διαχείρισης Κτιρίων περιλαμβάνονται το IntelliTrail®, SmartView®, IntelliCare και Intellibot®.