Περιοχές Εναλλακτικής Φροντίδας
Παρέχουμε λύσεις που βοηθούν τους νοσηλευόμενους σας να παραμείνουν
Υγιείς σε ένα υποστηρικτικό και καθαρό περιβάλλον

Thumbnail Thumbnail

Η Diversey κατανοεί ότι η πρόληψη των λοιμώξεων είναι σημαντική σε οποιοδήποτε περιβάλλον παρέχεται υγειονομική περίθαλψη και διαθέτει πόρους για την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών.

Η ενσωμάτωση προϊόντων, διαδικασιών, εκπαίδευσης και επικύρωσης μπορεί να προσφέρει βελτιωμένη παραγωγικότητα και βέλτιστα αποτελέσματα. Οι πόροι στις περιοχές εναλλακτικής φροντίδας περιλαμβάνουν εναλλακτικές λύσεις περιβαλλοντικής υγιεινής φροντίδας που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν αποτελεσματικά ασφαλείς περιοχές φροντίδας ασθενών και επισκεπτών και να βελτιώνουν την ικανοποίηση. Επικεντρωνόμαστε στους τομείς που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους πελάτες μας για να τους προσφέρουμε εξαιρετικά προϊόντα και λύσεις.

Alternative Care Areas