Άδειος ψεκαστήρας για το προϊόν SURE Glass & Surface Cleaner. 6pc

Άδειος ψεκαστήρας για το προϊόν SURE Glass & Surface Cleaner.

Επιλέξτε Μέγεθος

7523889
  • 7523889-SprühflascheSUREGlass&Int.S.Cl.-6Stk.-Full-CMYK.jpg

Οδηγίες χρήσης και προδιαγραφές

6pc

Πηγές

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

Αποποίηση ευθύνης: Τα Φυλλάδια Δεδομεών Ασφαλείας (SDS) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες που εμφανίζονται παρακάτω.