Φροντίδα χώρων υγιεινής

Thumbnail Thumbnail

Οι χώροι υγιενής καταλαμβάνουν συνήθως το 5% του εμβαδού μιας εγκατάστασης και περιέχουν το 20% των ρύπων, αλλά είναι στο επίκεντρο του 80% και πλέον των παραπόνων συντήρησης.

 

Η καθαρή εμφάνιση των χώρων υγιενής είναι σημαντικό παράγοντας για την εικόνα και τη φήμη της επιχείρησής σας. Η καθαριότητα των χώρων υγιεινής είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία των επισκεπτών. Βάσει σχεδιασμού και λειτουργίας, πολλές επιφάνειες της τουαλέτας συλλέγουν ρύπους και μικρόβια που απαιτούν έλεγχο. Λόγω της ποικιλομορφίας των επιφανειών, της ποικιλίας των ρύπων που σσυναντώνται και των επιπέδων καθαριότητας που πρέπει να επιτευχθούν, είναι απαραίτητο ένα πρόγραμμα συντήρησης που να περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές μεθόδους καθαρισμού. 

 

Μια τουαλέτα μπορεί να φαίνεται καθαρή, αλλά να εξακολουθεί να αποτελεί πηγή επικίνδυνων μικροβίων. Το πρόγραμμα καθαρισμού σας πρέπει να θέτει τα μικρόβια υπό έλεγχο προτού γίνουν επιβλαβή για τον χρήστη ή προτού μεταφερθούν εκτός των ορίων της τουαλέτας. Για να το πετύχετε, πρέπει να έχετε τα κατάλληλα εργαλεία, καθαριστικά χώρων υγιεινής σε διάφορες συνθέσεις, σχεδιασμένα για τον καθαρισμό επιφανειών που συναντώνται σε χώρους υγιεινής. 

 

Τα τυπικά προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιενής  περιλαμβάνουν:

  • Καθαριστικά γενικής χρήσης
  • Απολυμαντικά
  • Καθαριστικά για τη λεκάνη τουαλέτας
  • Καθαριστικά τζαμιών
  • Καθαριστικά δαπέδων
  • Ειδικά καθαριστικά, όπως αφαλατικά 

 

Είναι σημαντικό να κάνουμε τα πράγαμτα με το σωστό τρόπο. Αυτά τα εξειδικευμένα επαγγελαμτικά προϊόντα, έχουν ισχυρά καθαριστικά αποτελέσματα μόνο όταν χρησιμοποιούνται στη σωστή αραίωση,στις σωστές επιφάνειες και ακολουθώντας τις σωστές διαδικασίες καθαρισμού. Για την εξασφάλιση ενός υγιεινού περιβάλλοντος στους χώρους υγιεινής, δεν αρκεί μόνο ο καθαρισμός. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των δοσομετρικών συστημάτων. Μια λίστα ελέγχου ποιότητας θα σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε τα υψηλά πρότυπα που θέλετε στους χώρους υγιενής των εγκαταστάσεων σας. 

 

Μην κάνετε τον ειδικό. Για παράδειγμα, η ανάμειξη χημικών που περιέουν χλώριο με άλλα προϊόντα καθαρισμού μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία επικίνδυνων αερίων. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες χρήσης κάθε προϊόντος και διαβάστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σεβαστείτε τις προειδοποιήσεις. 

 

Δείτε τις λύσεις μας για τους χώρους υγιεινής που καθαρίζουν, απολυμαίνουν και εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες οσμές.