Έτοιμα προς Χρήση

Thumbnail Thumbnail

Ποιοτικές λύσεις καθαρισμού και απολύμανσης με προϊόντα κατάλληλα για κάθε περιοχή καθαρισμού εντός του γραφείου σας. Ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή ευκολία χρήσης, όποια και αν είναι η ανησυχία σας, μπορείτε να βασιστείτε στην ποιότητα των προϊόντων της Diversey για να επιτύχετε με συνέπεια επαγγελματικά αποτελέσματα.