Άριστες υπηρεσίες
Σας παρέχουμε πλήρη κάλυψη

Thumbnail Thumbnail

Πώς εξασφαλίζουμε μια εκπληκτική εμπειρία για τους πελάτες

 

Η βαθμολογία των υπηρεσιών παρακολουθείται δυναμικά από τους Υπεύθυνους Τεχνικής Υποστήριξης της Diversey. Αναπτύσσονται πλάνα διαρκούς βελτίωσης για την κάλυψη των στόχων Όλες οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης πελατών της Diversey είναι έμμισθες και αφοσιωμένες στην ποιότητα της εξυπηρέτησης.

 • Εξατομίκευση για την κάλυψη των δικών σας αναγκών
 • Καταχώριση επίσκεψης υποστήριξης στο iMAP, με ευκολία και πρόσβαση όλο το 24ωρο μέσω διαδικτύου
 • Αναφορά τεχνικής εξυπηρέτησης βάσει εξαιρέσεων, αλλά με σαφή βελτιωτικά μέτρα και γνωστοποίηση στις εγκαταστάσεις του πελάτη
 • Οι επισκέψεις και τα ευρήματα της τεχνικής εξυπηρέτησης ελέγχονται μαζί με την επιτόπια διοίκηση και υπογράφονται.
 • Οι αναφορές μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα και διανέμονται αυτόματα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Πληρώστε με βάση τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες

 • Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.
 • DiverseyΗ ομάδα εξυπηρέτησης της Diversey επικεντρώνεται μόνο στην παροχή υποστήριξης. Δεν επιδιδόμαστε σε διασταυρούμενες πωλήσεις, αλλά εστιάζουμε αποκλειστικά στη συμμόρφωση με τα συμφωνημένα προγράμματα, στην υλοποίηση των συμφωνημένων λύσεων και στην παροχή εκπαίδευσης.
 • Καλύπτουμε:
  • Τηλεφωνήματα για υποστήριξη ρουτίνας
  • Επείγουσες κλήσεις
  • Ελέγχους ασφάλειας τροφίμων

 

Οι άνθρωποι έχουν τη μεγαλύτερη σημασία

Εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστηρικτικά υλικά

 • Εξατομικευμένα εγχειρίδια λειτουργίας (ΤΔΛ)
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση νεοφυών επιχειρήσεων
 • Πρακτική εκπαίδευση επί το έργο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων εξυπηρέτησης
 • Υποστηρικτικά υλικά και διαγράμματα τοίχου

 

E-Learning: Η Ακαδημία Μάθησης της Diversey

 • Διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, όλο το 24ωρο
 • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη σε εσάς και στις ανάγκες του προσωπικού σας
 • Εξατομικευμένη αναφορά και παρακολούθηση των ικανοτήτων και των αναγκών του προσωπικού

 

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

 • Αφήνουμε το αποτύπωμά μας σε εθνικό επίπεδο
 • Κορυφαίοι ειδικοί στον τομέα τους
 • Πρόσβαση σε αναφορές όλο το 24ωρο
 • Συνέπεια σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ

 

Πρόγραμμα έρευνας 5 αστέρων

 • Αξιολογήστε και εντοπίστε τα Προγράμματα της Diversey και τους Ειδικούς της Diversey στην τοποθεσία σας
 • 2 απλές ερωτήσεις βάσει αξιολόγησης 5 αστέρων
 • Οι τοπικές εγκαταστάσεις λαμβάνουν άμεσα αναφορές